100 графикон на цени на стоки - 04.04.2015 година

100 графикон на цени на стоки - 04.04.2015 година

Од SunSirs беше оценето дека во следените 100 точки стоки, 32 артикали се зголемија во цени, 24 паднаа и 44 останаа непроменети на 10.04.2015 година. Најголем пораст беше Оловно ингот (2,74%), Хлороводородна киселина (2,24%), PTA (2,00%), додека најголем пад имаше среброто (-2,27%), никелот (-1,28%), калајот (0,01,91%).

Стока Сектори 04-09 04-10 Промена
Игло на олово Обоени метали 12683,75 13031,25 2,74%
Хлороводородна киселина Хемиски 208.50 часот 213.18 2,24%
PTA Текстил 4745.00 часот 4840.00 часот 2,00%
ПРЕОРИЕНТЕНДЕН Текстил 7544,29 7652,50 1,43%
Ксилен Хемиски 5406,00 5471,00 1,20%
Малеичен анхидрид Хемиски 6900,00 6975,00 1,09%
Сода бикарбона Хемиски 526,67 532,31 1,07%
ПВЦ Гума и пластика 5800.00 часот 5857.14 0,99%
Калциум карбид Хемиски 2454,55 2475,45 0,85%
Алуминиум Обоени метали 13062.50 13167,50 часот 0,80%
Цинк Обоени метали 16247,50 16365.00 часот 0,72%
FULLDRAWNYARN Текстил 7774.00 часот 7830.00 часот 0,72%
БР Гума и пластика 8870,00 8920.00 часот 0,56%
ПП Гума и пластика 8983,33 9033,33 0,56%
DRAWTEXTUREDYARN Текстил 9091.00 часот 9140.00 часот 0,54%
Толуен Хемиски 5199.09 5226,36 0,52%
Предиво од полиестер Текстил 11590.00 часот 11650.00 часот 0,52%
HDPE Гума и пластика 10675,00 10725.00 часот 0,47%
Оцетна киселина Хемиски 2825.00 часот 2837,50 0,44%
Бакар Обоени метали 43481,25 43626,25 0,33%
Анилин Хемиски 6911,11 6933,33 0,32%
Асфалт Енергија 3162.94 3171,76 0,28%
Бром Хемиски 18108,33 г. 18150.00 часот 0,23%
Етилен гликол Хемиски 6322,50 6336,25 0,22%
ТНГ Енергија 4281,47 4290,29 0,21%
Титаниум диоксид Хемиски 12925.00 часот 12950.00 часот 0,19%
Хартија Градежни Материјали 2791.677 2796,67 0,18%
Стакло Градежни Материјали 12,47 12,49 0,16%
СБР Гума и пластика 9950,00 9964,29 0,14%
МИЛЕНИК Гума и пластика 7384,62 7392,31 0,10%
Дизел Енергија 5744,12 5750.00 часот 0,10%
Бел гранулиран шеќер Земјоделски производи и споредни производи 5080,00 5082.00 часот 0,04%
Бензин Хемиски 5875,00 часот 5875,00 часот 0,00%
Кобалт Обоени метали 213166,67 213166,67 0,00%
Wheито Земјоделски производи и споредни производи 2521,33 2521,33 0,00%
Памучна крпа Текстил 13421.43 13421.43 0,00%
Сушени кожурци Текстил 96500,00 96500,00 0,00%
Сурова свила Текстил 323000,00 323000,00 0,00%
Метален силикон Обоени метали 13183,33 13183,33 0,00%
Стирен Хемиски 9428,57 9428,57 0,00%
Етилен оксид Хемиски 9030.00 часот 9030.00 часот 0,00%
Ацетон Хемиски 5616,67 5616,67 0,00%
Пропилен оксид Хемиски 12085,71 12085,71 0,00%
Фенол Хемиски 8366,67 8366,67 0,00%
Метанол Енергија 2241.00 часот 2241.00 часот 0,00%
LLDPE Гума и пластика 10425.00 часот 10425.00 часот 0,00%
Памучно предиво Текстил 22137,50 часот 22137,50 часот 0,00%
Масло од репка Земјоделски производи и споредни производи 7833,33 7833,33 0,00%
Мазут Енергија 3265.00 часот 3265.00 часот 0,00%
ДАП Хемиски 2691,25 2691,25 0,00%
Дрвена каша Градежни Материјали 4363,12 4363,12 0,00%
Уреа Хемиски 1559,50 1559,50 0,00%
Пепел од сода Хемиски 1425.00 часот 1425.00 часот 0,00%
Предиво од зона Текстил 17020.00 часот 17020.00 часот 0,00%
Метанол бензин Енергија 6055,00 6055,00 0,00%
ДМЕ Енергија 3311,67 3311,67 0,00%
Јаглен на пареа Енергија 459,00 часот 459,00 часот 0,00%
ДОП Хемиски 8480,00 8480,00 0,00%
Флороводородна киселина Хемиски 6357,69 6357,69 0,00%
ПА66 Гума и пластика 24500.00 часот 24500.00 часот 0,00%
Компјутер Гума и пластика 18450.00 часот 18450.00 часот 0,00%
PA6 Гума и пластика 16300.00 часот 16300.00 часот 0,00%
ЛДПЕ Гума и пластика 11950.00 часот 11950.00 часот 0,00%
Обоен лист Челик 6605,56 6605,56 0,00%
Ран индика ориз Земјоделски производи и споредни производи 2589,33 2589,33 0,00%
Коксиран јаглен Енергија 876.00 часот 876.00 часот 0,00%
2-ЕХ Хемиски 7428,57 7428,57 0,00%
ПА Хемиски 7012,50 7012,50 0,00%
Адипична киселина Хемиски 8050,00 8050,00 0,00%
Азотна киселина Хемиски 1255.00 часот 1255.00 часот 0,00%
Диспрозиум оксид Обоени метали 1725000,00 1725000,00 0,00%
Хлороформ Хемиски 2167,50 2167,50 0,00%
Акрилна киселина Хемиски 7980.00 часот 7980.00 часот 0,00%
Активен јаглен Хемиски 11220.00 часот 11220.00 часот 0,00%
Натриум метабисулфит Хемиски 1716.00 часот 1716.00 часот 0,00%
Полиамид FDY Текстил 22900.00 часот 22900.00 часот 0,00%
Цемент Градежни Материјали 294,83 294,67 -0,05%
Топла валана серпентина Челик 2556,67 2554,67 -0,08%
Пченка Земјоделски производи и споредни производи 2350,67 2348,67 -0,09%
Бензин Енергија 7389.07 7381,93 -0,10%
Полисилициум Хемиски 133833,33 133666,67 -0,12%
Железна руда Челик 383,89 383,33 -0,15%
Блага челична плоча Челик 2483,33 2479,33 -0,16%
Природна гума Гума и пластика 12130.00 часот 12110.00 часот -0,16%
Поцинкуван лист Челик 3655,38 3648,46 -0,19%
Фосфор жолт Хемиски 15070.00 часот 15040.00 часот -0,20%
Калиум хлорид Хемиски 2127,14 2122,86 -0,20%
Арматура Челик 2369,33 2362.67 -0,28%
Кока Кола Енергија 871,25 868.75 -0,29%
Плоча од не'рѓосувачки челик Челик 13720,83 13679,17 -0,30%
Сулфур Хемиски 1314.00 часот 1310.00 часот -0,30%
Палмино масло Земјоделски производи и споредни производи 5202.00 часот 5185,33 -0,32%
Ладно валани лист Челик 3175,00 часот 3163.00 часот -0,38%
Соја Земјоделски производи и споредни производи 3948.00 часот 3932.00 часот -0,41%
Челик јас грав Челик 2479.00 часот 2467,00 часот -0,48%
Оброк од соја Земјоделски производи и споредни производи 2998,67 2984.00 часот -0,49%
Сулфурна киселина Хемиски 402.00 часот 400,00 часот -0,50%
Калај ингот Обоени метали 117387,50 116325.00 -0,91%
Никел Обоени метали 96312,50 95075,00 -1,28%
Сребро Обоени метали 3531,67 3451,67 -2,27%

Време на објавување: февруари-05-2021 година